Resultaten uit het verleden
Jij en vasthouden
Jij en vasthouden
1 min

Resultaten uit het verleden...

1 min

Heroverweging van het Verleden: Een sleutel tot toekomstige Groei

Het is een bekende financiële disclaimer: "In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst." Deze waarschuwing herinnert ons eraan dat succes in het verleden niet noodzakelijkerwijs toekomstig succes voorspelt, vooral wanneer het gaat om investeringen en beleggingen. 

Patronen uit ons eigen leven

Maar hoe zit het met de patronen in ons eigen leven? Ironisch genoeg lijken de resultaten uit ons verleden vaak wel een blauwdruk te vormen voor onze toekomst, vooral als het gaat om onze gedragingen, overtuigingen en acties.

De kracht van gewoonte

Deze paradox onthult een diepere waarheid over menselijk gedrag en de kracht van gewoonte. We zijn geneigd om onze toekomst te bouwen op de fundamenten van onze bestaande overtuigingen en handelingen. Zoals het spreekwoord zegt: "Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg." Deze eenvoudige wijsheid benadrukt hoe ons vasthouden aan bekende patronen en 'oude' aannames ons kan verhinderen de gewenste veranderingen in ons leven te realiseren.

Waarom blijven vasthouden?

Waarom blijven we dan vasthouden aan gewoonten en overtuigingen die ons niet de resultaten opleveren die we zoeken? Vaak komt dit omdat deze aannames geworteld zijn in ons onderbewustzijn dat we ze niet eens in twijfel trekken. Ze zijn een deel van ons geworden, onzichtbare grenzen die onze mogelijkheden beperken zonder dat we het doorhebben. Om een nieuwe, betere toekomst te creëren, moeten we beginnen met het in vraag stellen van deze fundamentele aannames.

Welke vragen stel jij?

Stel jezelf de cruciale vraag: "Welke aanname koester ik die mij belet anders te handelen en andere resultaten te bereiken?" Het onderzoeken van onze overtuigingen vereist zelfreflectie. Het vraagt om een bereidheid om te accepteren dat wat we als 'waar' hebben beschouwd, misschien slechts een perceptie is, gevormd door ervaringen en niet noodzakelijkerwijs de realiteit weerspiegelt.

Vasthouden of loslaten?

Het moment dat je een beperkende aanname identificeert, sta je op een kruispunt. De keuze wordt dan: vasthouden aan de vertrouwde beperkingen of de moed hebben om los te laten en ruimte te maken voor nieuwe mogelijkheden. Dit proces van loslaten en heroverwegen opent de deur naar een toekomst die niet gebonden is aan de ketens van het verleden, maar die verlicht wordt door de belofte van groei en vernieuwing.

Dus, terwijl we vooruitkijken, laten we ons afvragen: welke aannames over onszelf zijn we bereid te herzien om niet alleen andere, maar ook betere uitkomsten in ons leven welkom te heten? 

Groet,

Gerrit

Categorieën