Blogs over aannames
Gerrit van der Heide
Blogs over aannames
0 min

Ik moet voldoen

0 min

Ik moet voldoen!

We leven in een wereld waarin streven naar succes en daarin falen voor velen de norm is.

Een norm waarmee mensen zichzelf tegen het licht houden.

Een norm gebaseerd op aannames en conclusies (lees: overtuigingen) die we hebben over wat succes en falen allemaal wel en niet zijn. 

Het zit verweven in ons leven.

Doe ik het goed of doe ik het niet goed?

Daarmee verhouden we ons tot de wereld, zoals wij ons verhouden tot deze aannames en conclusies over succes en falen.

Dat kan veel onzekerheid, verdriet, pijn en innerlijke conflicten veroorzaken.

Totdat…

Het moment aanbreekt dat je inziet dat deze aannames en conclusies over succes en falen niet absoluut hoeven te zijn.

Maar dat deze door jezelf in stand gehouden worden.

Dagelijks ervaar ik dat met klanten.

Als ze verborgen aannames en conclusies over zichzelf hierover weten los of vrij te laten.

Bijvoorbeeld de aanname en conclusie ‘ik moet voldoen.

Ze voelen de bevrijding.

De een heeft vreugdetranen van blijdschap.

Een ander valt stil.

Weer een ander kijkt mij met grote kijkers aan.

Allemaal met het besef en gevoel.

Dat ze kunnen en mogen zijn wie ze zijn. 

Dat is rijkdom.

En dat kan je bereiken met slechts 3 vragen.

Hoe mooi is dat.

Groet,

Gerrit


Categorieën