Privacyverklaring 

Gerrit van de Heide

Privacyverklaring

Ik, Gerrit van der Heide, gevestigd in Nederland, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ik acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houd ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In deze Privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, en met welk doel ik dat doe, in overeenstemming met de AVG. Ik raad u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

De Privacyverklaring heeft betrekking op mijn website, www.gerritvanderheide.com en gerelateerde websites en diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast in juli 2023


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de websites en gerelateerde diensten die ik aanbied, dan zult u persoonsgegevens met mij delen. Ik verzamel en maak gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met mij deelt. Ik zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van mijn diensten, worden de volgende gegevens verzameld:

 •     Voor- en achternaam
 •     Adresgegevens
 •     Telefoonnummer
 •     E-mailadres
 •     IP-adres
 •     Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 •     Gegevens over uw activiteiten op onze website
 •     Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 •     Internetbrowser en apparaat type
 •     Bankrekeningnummer


Gronden voor de verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 •     Het afhandelen van uw betaling
 •     Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
 •     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •     U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 •     Ik analyseer uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 •     Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 


Ik verzamel uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Bewaren van persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze Privacyverklaring. In het algemeen bewaar ik persoonsgegevens van onze websitebezoekers 24 maanden.


Uw rechten

U heeft recht op inzage van de informatie die ik verwerk. Als u dat wilt, kunt u daarvoor contact met mij opnemen. Ik verstrek u dan kosteloos een kopie van de gegevens van u die ik verwerk. Ik zal uw identiteit verifiëren voordat ik aan uw verzoek kan voldoen. Als u van mening bent dat de verstrekte informatie van u die ik verwerk niet juist is, dan kunt u contact met mij opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Ook als u wilt dat ik uw informatie verwijder kunt u contact met mij opnemen. Ik zal altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG.


Delen met anderen

Ik deel uw informatie niet met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met mij heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten te optimaliseren. Zo kan ik zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zal ik deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Ik wil u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maak ik op mijn websites gebruik van verschillende soorten cookies. Ik plaats bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruik ik analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van de webserver als u van mijn Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om mijn diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. Ik gebruik uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. In principe is het niet mogelijk om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u mij dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

Ik zorg ervoor dat uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor heb ik onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

 •     Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 •     Encryptie van data;
 •     Pseudonimiseren van data;
 •     Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 •     Overdrachten alleen over SSL;
 •     Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 •     Controle van erkende autorisaties.