Voortscrhrijdend inzicht
Blogs over aannames
Gerrit van der Heide
Blogs over aannames
1 min

Maak jij ook gebruik van deze term?

1 min

Maak jij ook gebruik van deze term?

“Karin, ken jij de term voortschrijdend inzicht?” Vroeg ik.

“Ja, natuurlijk ken ik deze term.” Zei Karin.

“Wat maakt dat jij er voor jezelf geen gebruik van maakt?” vroeg ik haar.

Karin keek mij met een paar van die grote kijkers aan.

Zo van, wat maak je mij nou:)

“Ik ga het je uitleggen.” zei ik tegen Karin.

Als een bedrijf of organisatie een gewenste richting wil inslaan dan wordt er data verzameld.

Aan de hand van die data wordt een conclusie getrokken. 

En vervolgens wordt er een aanname gedaan hoe de koers naar de gewenste richting ingezet kan worden.

Maar na enige tijd blijkt dat de gekozen koers toch niet de beoogde resultaten biedt.

De conclusie en aanname(s) die men heeft gedaan blijken niet met de werkelijkheid overeen te komen.

De organisatie of het bedrijf ervaart economische pijn.

Ze gaan terug naar de tekentafel om de data opnieuw te bekijken en de gemaakte conclusies te heroverwegen.

En vervolgens wordt er een nieuwe, betere koers uitgezet.

Die wel economische voorspoed cq winst oplevert.

Een helder en duidelijk proces.

Op basis van ervaringen worden er correcties toegepast.

Het zijn kenmerken van gezonde organisaties en bedrijven.

Ze maken niet de fout de markt of omstandigheden de schuld van hun economische pijn te geven.

Nee, ze kijken naar zichzelf. 

Naar hun eigen conclusies en aannames.

"En nu jij Karin", zei ik tegen haar.

"Jij geeft steeds de omstandigheden de schuld dat jij je zo voelt. 

Dat maakt dat jij emotionele pijn blijft ervaren. 

Ook jij kunt op persoonlijk niveau gebruik maken van deze term voortschrijdend inzicht.

Als jij dingen ervaart die niet overeenkomen met de door jou gewenste situatie kun jij ook beter teruggaan naar jouw tekentafel.

Het is namelijk niet de situatie die jou je niet lekker laat voelen.

Het is jouw bril (lees aannames/conclusies) die de situaties steeds inkleuren.

Dus….

We gaan samen terug naar jouw aannames en conclusies. 

We sporen op wat jou niet helpt, zodat je dat kunt loslaten.

Zodat er ook voor jou een nieuwe ruimte beschikbaar komt waarop je andere, betere keuzes kunt maken.“

En nu staan de kijkers van Karin weer een stuk blijer:)

Groet, Gerrit

Categorieën