Gerrit
Blogs over aannames
Gerrit van der Heide
Blogs over aannames
0 min

Wanneer er niemand kijkt!

0 min

Wanneer er niemand kijkt! 

Kennis. 

Een niet onbelangrijk onderdeel van ons leven. 

Kennis laat ons beter worden in bijvoorbeeld ons vakgebied. 

We gaan dingen begrijpen. 

En we leren die kennis toe te passen. 

Je kunt zeggen: 

Je bestudeert iets waardoor je kennis vergaard. 

Zo kunnen we ook onszelf bestuderen. 

Waardoor wij kennis over onszelf vergaren. 

Dat is persoonlijke ont-wikkeling. 

Door jezelf te bestuderen leer je jezelf te doorgronden. 

Je zou dat innerlijke ‘kennis’ kunnen noemen. 

Of innerlijke wijsheid

Wijsheid is als een groeicurve. 

Door ervaringen. 

En dat begint bij …… 

Het onszelf vragen te stellen. 

Vragen die door bestaande- en wellicht heersende overtuigingen en/of aannames heen prikken. 

Zo’n vraag zou kunnen zijn: “Wie ben ik, wanneer er niemand kijkt?” 

Categorieën