Het is maar net hoe jij kijkt
Jij en jezelf
Jij en jezelf
1 min

Het is maar net hoe je kijkt

1 min

De Kunst van Loslaten: Ontdekken van nieuwe perspectieven

Het is maar net hoe je kijkt. Hoe je waarschijnlijk geleerd hebt om te kijken. Maar stel nou eens dat er nog andere waarheden zijn. Waarheden waar je wellicht nog niet aan gedacht hebt. Die misschien net even buiten jouw gezichtsveld liggen. Dan wordt ons leven steeds interessanter.

Hoe leren kijken

Op school leren we lineair denken. We leren dat 1 + 1 = 2 is. En als we ouder worden leren we hier nog een aanvulling op. Namelijk dat 1 + 1 ook 3 kan zijn. En als je hier even op googelt zie je volop voorbeelden. Met als betekenis dat het geheel meer is dan de som van zijn delen.

Echter...

Als ik google op 1 + 1 = 1 komt er niks tevoorschijn. Toch kan 1 + 1 ook 1 zijn. En dat werpt weer een nieuw licht op hetgeen wij geloven.

Bijvoorbeeld:

Stel je voor dat er 2 kuddes schapen zijn. En deze 2 kuddes voeg je samen. Dan heb je 1 kudde schapen.

Meerdere manieren van kijken

Kortom, er zijn meerdere manieren van kijken. De vraag is: zie jij alleen jouw manier? Of sta jij ook open voor andere?

Loslaten van denkpatronen

Loslaten van de vertrouwde denkpatronen kan een uitdaging zijn. We zijn zo gewend geraakt aan onze eigen overtuigingen en perspectieven dat we soms vergeten dat er andere manieren van kijken zijn. Maar het is juist in het loslaten van die vertrouwde kaders dat we ruimte creëren voor groei en nieuwe inzichten.

Loslaten is als een ballon

Het is als het loslaten van een ballon. Wanneer we de touwtjes van onze vastgeroeste overtuigingen loslaten, kunnen we echt gaan stijgen. Er ontstaat hiermee een blikveld van nieuwe mogelijkheden

Tijd om anders te kijken

Misschien is het tijd om te experimenteren met het loslaten van onze oude denkwijzen en open te staan voor nieuwe perspectieven. Misschien zullen we verrast zijn door wat we vinden wanneer we onze geest openstellen voor het onbekende.

Dus…

Kijk eens verder. Laat los wat je beperkt of in de weg staat. Ontdek welke mogelijkheden er buiten jouw vaste denkkader liggen. 

Groet,

Gerrit

Categorieën