Kijken naar mogelijkheden
Jij en jezelf
Jij en jezelf
1 min

Idealisme: de vlam van mogelijkheden

1 min

Het Gouden Kruispunt: Waar realisme en Idealisme elkaar Ontmoeten

Hoe vaak horen we dat we "realistisch" moeten zijn. Alsof dat een veilige haven biedt in ons leven. Maar al te vaak is dit zogenaamde realisme doordrenkt met de eigen twijfels en beperkende overtuigingen die mensen hebben. Het weerspiegelt niet de mogelijkheden, maar eerder de grenzen die mensen zichzelf opleggen. 

Maar stel je voor…..dat we dit realisme kunnen combineren met idealisme. Hierbij erkennen we niet alleen waar we nu staan, maar ook de mogelijkheden die voor ons liggen. 

Het Gevaar van Zelfopgelegde Grenzen

We houden ons vaak vast aan een beperkte kijk op onszelf, angstig om te dromen omdat we bang zijn voor teleurstelling. Het houdt ons vast in een staat van vasthouden aan wat we kennen, beperkt door het geloof in onze eigen onmogelijkheden. Deze zelfopgelegde grenzen houden ons niet alleen tegen: ze verstikken ook onze persoonlijke ontwikkeling. Het besef dat deze 'realistische' houding eigenlijk onze vleugels kortwiekt, is zowel onthutsend als ook bevrijdend.

Idealisme: Dat is de vlam van Mogelijkheden

Idealisme laat ons voorbij de horizon kijken. Het herinnert ons eraan dat dingen mogelijk zijn als we maar durven te dromen. Het is niet naïef om idealistisch te zijn: het is een bewuste keuze om te geloven in de kracht van wat er in ons mogelijk is. Wanneer ik mijzelf toesta om te dromen, voel ik me niet langer gevangen door de 'realiteit' die ik voor mezelf heb gecreëerd.

Gratis kennismaken Leerprogramma Loslaten

Het Versmelten van Twee Werelden

De balans vinden tussen realisme en idealisme is als dansen op de grens van het nu en het nog niet bestaande. Het is het erkennen van onze huidige situatie terwijl we vasthouden aan het geloof in wat kan zijn. Dit evenwicht vraagt om loslaten - loslaten van angst, twijfel en beperkende overtuigingen - en vasthouden aan hoop, dromen en de oneindige mogelijkheden die voor ons liggen.

Wat is Jouw Verhaal:

Ieder van ons heeft het vermogen om zijn of haar eigen verhaal te herschrijven, om een leven te creëren dat een dans kan worden tussen realisme en idealisme. Het begint met de bereidheid om je diepste angsten onder ogen te zien, los te laten en te vervangen door te kijken naar mogelijkheden.

Groet,

Gerrit

Categorieën