Blogs over bij jezelf stilstaan
Gerrit van der Heide
Blogs over bij jezelf stilstaan
0 min

Ja, wat is dat eigenlijk

0 min

Ja, wat is dat eigenlijk. 

Rijkdom. 

Het moderne begrip rijkdom is veelal verweven met materiële rijkdom.  

Maar rijkdom is meer. 

Je kan zeggen dat rijkdom een perceptie van overvloed is. 

Rijkdom kan dan een mooi gezinsleven zijn. 

Rijkdom kan ook zijn dat je prachtig mooi werk doet en leuke collega’s hebt. 

Rijkdom, dat kunnen je kinderen zijn.  

Rijkdom kan ook zijn dat je veelal met een positieve blik naar je leven kijkt

Rijkdom kan zijn dat je blij met jezelf bent. 

Kortom…. 

Rijkdom kan vele gedaantes hebben.  

De ervaring van veel mensen leert dat: Rijkdom niet alleen in materiële dingetjes zit. 

Ondanks dat je daar natuurlijk wel trots op kunt zijn. 

Maar echte voldoening of ’n gevoel van rijkdom zit van binnen. 

Rijkdom is een gemoedstoestand. 

Een perceptie van overvloed. 

Dat besef is al rijkdom.

Categorieën