Verwachtingen
Jij en aannames
Jij en aannames
1 min

Verwachtingen

1 min

Loslaten van Verwachtingen: Een les in ouderlijke wijsheid

Verwachtingen vormen de onzichtbare draad die ons beïnvloedend van hoe we handelen, reageren, en zelfs hoe we anderen zien. 

Maar wat gebeurt er als onze verwachtingen niet duidelijk zijn, zelfs voor onszelf? Dit verhaal werpt licht op een dieper begrip van verwachtingen, door een eenvoudige, maar krachtige uitwisseling tussen een toerist en een oude indiaan.

Verwachtingen

"Kinderen zullen altijd streven om te voldoen aan de verwachtingen van hun ouders," zo begon de indiaan zijn uitleg. De sceptische toerist, gekleed in witte sportschoenen en gewapend met een grote camera, kon het niet minder eens zijn met deze bewering. Zijn kinderen leken immers constant het tegenovergestelde te doen van wat hij van hen verwachtte. Hij vertelde ze onophoudelijk lief te zijn, in de hoop dat deze woorden hun gedrag zouden sturen. Maar toch, 'klieren' leek hun standaardmodus.

Wat verwacht je werkelijk?

De wijze indiaan, met een blik die generaties aan wijsheid leek te omvatten, stelde een diepere vraag: "Wat verwacht je werkelijk van je kinderen, zo diep in je hart, dat je het nodig vindt hen zo vaak te herinneren aan 'lief zijn'?" Deze vraag raakte aan een fundamentele waarheid over verwachtingen. Vaak zijn het niet de expliciet uitgesproken verwachtingen die ons gedrag en dat van anderen sturen, maar juist de onuitgesproken, de onbewuste.

Universele waarheid

De indiaan wees op een universele waarheid: net zoals we de zon niet hoeven te herinneren aan haar opkomst elke ochtend, tenzij we twijfelen of bang zijn dat ze niet zal verschijnen, zo reflecteren onze constante herinneringen en waarschuwingen aan onze kinderen vaak onze eigen onzekerheden en twijfels. Kinderen, met hun verrassend afgestemde antennes op onze diepste emoties en verwachtingen, voldoen precies daaraan – niet noodzakelijk aan wat we zeggen, maar aan wat we werkelijk verwachten, bewust of onbewust.

Verhelderen eigen verwachtingen

Dit verhaal nodigt ons uit om na te denken over de kracht van verwachtingen en hoe deze onze relaties met anderen, vooral met onze kinderen, vormgeven. Het benadrukt het belang van het verkennen en verhelderen van onze eigen verwachtingen. Door ons bewust te worden van wat we werkelijk verwachten, kunnen we een fundament leggen voor authentieke communicatie en begrip, vrij van de onnodige last van onuitgesproken twijfels en angsten.

Welke verwachtingen heb jij over jezelf?

Dus, als we vooruitkijken, laten we dan de vraag stellen: Welke onuitgesproken verwachtingen sturen jouw relaties en hoe kun je deze verhelderen voor een dieper, meer vervuld verbinding met degenen om je heen?

Hoe kunnen we leren los te laten van de negatieve percepties die ons terughouden, en in plaats daarvan kiezen voor een pad van begrip en onvoorwaardelijke steun?

Groet,

Gerrit

Categorieën