Geloven, loslaten en vasthouden
Jij en jezelf
Jij en jezelf
2 min

Geloven is loslaten en vasthouden

2 min

‘Faith is the ability to see things they don’t exist yet’

Deze krachtige uitspraak herinnert jou en mij eraan dat geloof veel meer is dan een spirituele overtuiging: het is een levenshouding die jou en mij in staat stelt om voorbij de huidige realiteit te kijken en een toekomst te zien die nog vorm moet krijgen.

Het kan een persoonlijke ontwikkeling zijn of misschien iets materialistisch. En in beide gevallen is het principe hetzelfde.

Vasthouden en loslaten speelt daar een belangrijke rol in.

Geloof: Het Venster van het Onzichtbare

Geloof is het zien van iets wat nog niet zichtbaar is. Geloof opent een venster naar mogelijkheden, waar onze enige beperking onze aannames of overtuigingen zijn. Iets dat verder gaat dan dat we kunnen zien of aanraken. Dit geloof vraagt ons om los te laten: loslaten van twijfels en van de beperkingen die we onszelf of over onszelf en de wereld om ons heen opleggen.

Loslaten om Ruimte te Maken

Om ons geloof te voeden en de toekomst vorm te geven, moeten we eerst ruimte maken. Dit betekent het loslaten van onze beperkende overtuigingen, de angsten die ons terughouden en de negativiteit die onze visie van ons doel kan vertroebelen. Door los te laten, creëren we een open ruimte waarin ons geloof kan bloeien en ons kan leiden naar die horizon die wij voor ons zien.

Vasthouden is als een anker

Naast dat loslaten ons bevrijdt, is vasthouden aan ons geloof onze basis die ons door de hindernissen leidt. Het is ons anker in tijden van onzekerheid. Vasthouden in die tijden van hindernissen, uitdagingen en onzekerheden maakt datgene wat nog niet zichtbaar is op termijn zichtbaar kan worden.

Gratis kennismaking Loslaten

Van Geloof naar Werkelijkheid

De reis van ergens in geloven is niet passief: het vereist actie, doorzettingsvermogen en toewijding. Het is als voeding geven aan vruchtbare grond zodat er iets op kan groeien. Het is een proces van voortdurend loslaten van twijfel en vasthouden aan datgene waar je in gelooft.

Het is als een zaadje van groente planten. Je plant een zaadje van bijvoorbeeld een bloemkool. Je geeft de grond de juiste verzorging zodat het zaadje van de bloemkool kan ontkiemen en kan groeien.

Maar heb jij enige twijfel dat er iets anders dan een bloemkool gaat groeien? Nee, daar twijfel je niet aan. Dat weet je! Dat is geloven.

Ergens in Geloven is de Katalysator van verandering

Geloof, versterkt door de dynamiek van loslaten en vasthouden, is meer dan alleen een spirituele overtuiging: het is een krachtige katalysator voor verandering.

Het nodigt ons uit om te kijken voorbij de grenzen van het bekende en te streven naar een toekomst die nog zichtbaar moet worden.

Groet,

Gerrit

Categorieën