Wat een verrassing
Jij en jouw keuzes
Jij en jouw keuzes
1 min

Wat een verrassing!

1 min

Hoe Een Moment van Inzicht mijn Levensbasis Veranderde

Op een stralende ochtend, terwijl ik op het treinstation wachtte, vol verwachting op de dag vol afspraken die voor me lag, had ik geen idee dat een ontmoeting mijn perspectief zou veranderen. Het was tijdens een van deze gesprekken dat ik een vraag gesteld kreeg die me diep aan het denken zette: "Wat is de basis waarop ik mijn leven vormgeef?"

Een Vraag die Blijft Hangen

De vraag kwam onverwacht en op het moment zelf wist ik niet hoe belangrijk deze zou zijn. Ik deelde mijn gedachten over hoe ik keuzes maak, maar al zittend in de trein naar mijn volgende afspraak, voelde ik dat mijn antwoord incompleet was. Er ontbrak iets essentieels, iets fundamenteels, maar ik kon er nog niet bij.

Loslaten voor Inzicht

Ik besloot het los te laten. Uit ervaring weet ik dat de antwoorden zichzelf vaak onthullen als je de vraag in de ruimte laat hangen. En zo geschiedde. Midden in de nacht schoot ik wakker met een helder inzicht: "Ik neem voor volle 100% verantwoordelijkheid voor datgene wat ik ervaar in mijn leven." Dit was niet slechts een idee; het was mijn levensbasis, mijn fundament.

De Kracht van Volledige Verantwoordelijkheid

Dit fundament van volledige verantwoordelijkheid verandert alles. Het betekent niet alleen accepteren dat ik keuzes heb, maar ook erkennen dat ik de vrijheid heb om te kiezen – om vast te houden of los te laten. Dit inzicht geeft een ongekende rust en vrijheid, omdat het mij herinnert aan mijn eigen kracht en autonomie in elke situatie.

Kiezen om Vast te Houden of Los te Laten

Het ware geschenk van deze vraag en het daaruit voortvloeiende antwoord ligt in de herkenning van de keuzevrijheid. De keuze om ergens aan vast te houden of om te los te laten, heeft een diepgaand effect op ons welzijn en onze levenskwaliteit. Deze keuze bepaalt in grote mate ons gevoel van vrijheid en innerlijke rust.

Deze ervaring heeft mij geleerd dat de momenten van diepste inzicht vaak voortkomen uit de eenvoudigste vragen. Het is door te durven loslaten dat we ruimte maken voor nieuwe perspectieven en fundamenten die ons leven kunnen transformeren.

Ben jij klaar om de vragen die jouw leven kunnen veranderen te omarmen?

Welke basis wil jij leggen voor jouw leven en ben je bereid om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor je ervaringen?

Groet,

Gerrit

Categorieën