Dat is een doelstelling, geen......
Jij en jezelf
Jij en jezelf
2 min

Dat is een doelstelling, geen......

2 min

De Kracht van Visie: Meer dan Alleen een Doel

Afgelopen week deelde ik een verhelderend moment met een commercieel directeur van een toonaangevend bedrijf tijdens een verfrissende wandeling in de natuur. De stilte en de rust van onze omgeving stonden in schril contrast met de innerlijke onrust die hij ervoer vanwege de recente tegenslagen binnen zijn unit. Deze ontmoeting bracht een fundamentele misvatting aan het licht: het verschil tussen een doelstelling en een visie. Het gesprek dat volgde, onthulde niet alleen de kern van zijn uitdagingen maar bood ook een nieuw perspectief op succes en voldoening in zowel het zakelijke als het persoonlijke leven.

Doelstellingen versus Visie: Een Cruciaal Onderscheid

Het was duidelijk dat de directeur en zijn team zich hadden gericht op meetbare doelstellingen - cijfers en mijlpalen die, hoewel belangrijk, geen dieperliggende drijfveer of richting boden. "Dat is een doelstelling, geen visie," merkte ik op, wat leidde tot een moment van besef. Doelstellingen zijn essentieel voor vooruitgang, maar zonder een onderliggende visie die het 'waarom' achter de doelen beantwoordt, missen ze de bezielende kracht die mensen motiveert en inspireert.

De Waarom-vraag: Het Hart van de Visie

Een visie gaat over het creëren van een toekomstbeeld dat niet alleen inspireert maar ook richting geeft. Het antwoord op de 'waarom'-vraag is wat een visie onderscheidt van een doelstelling. Het is dit inzicht dat mensen in beweging zet, hen verbindt met een groter doel en passie ontbrandt. Passie is de brandstof voor creativiteit, innovatie en doorzettingsvermogen. Het transformeert routineklussen in betekenisvolle bijdragen aan een groter geheel.

Ontdek hoe Loslaten jou een plezieriger leven kan geven

Leven en Werken met Passie

De kracht van een visie werd verder verduidelijkt door het verhaal van een basisschoolleerkracht die zijn passie voor het onderwijs hervond door zich te concentreren op de bijdrage die hij leverde: het geloof in het potentieel van elk kind. Dit simpele maar krachtige uitgangspunt - "ik geloof in jou" - veranderde niet alleen zijn benadering van lesgeven maar verrijkte ook zijn persoonlijke voldoening.

Het Belang van Jouw Eigen Visie

Deze ontmoeting was een herinnering aan het belang van het hebben van een visie in alle aspecten van het leven. Het gaat er niet alleen om doelen te stellen en te bereiken, maar ook om te begrijpen waarom deze doelen belangrijk zijn. Een visie geeft betekenis en richting; het is de lens waardoor we onze keuzes maken en onze energie richten.

Ik nodig je uit om na te denken over jouw eigen visie. 

Wat drijft jou vooruit? 

Waar geloof jij in? 

En hoe verbindt dit met de dagelijkse keuzes die je maakt? 

Zonder visie blijven we ronddraaien zonder richting, maar met een duidelijke visie kunnen we bergen verzetten. Wat is jouw visie en hoe laat je deze tot leven komen?

Groet,

Gerrit

Klik hier om wekelijks een inspirerende blog in je mailbox te krijgen

Categorieën