Wat teken jij?
Jij en jezelf
Jij en jezelf
1 min

Wat teken jij?

1 min

Het Perspectief van Mogelijkheden

Heb je je ooit afgevraagd hoe de wereld eruit zou zien door de ogen van een kind? Kinderen hebben het unieke vermogen om de wereld te zien vol mogelijkheden, ongehinderd door de beperkingen van wat 'mogelijk' of 'onmogelijk' wordt geacht. Dit verhaal van een jong meisje in de klas, die GOD tekent, opent een venster naar de kracht van onbegrensde creativiteit en het belang van perspectief.

De Kracht van Onbevangenheid

Toen de juf het meisje vroeg wat ze tekende en zij antwoordde met "GOD", onthulde dit moment veel meer dan alleen kinderlijke onschuld. Het benadrukte een fundamentele waarheid over creativiteit en perceptie: de echte grenzen liggen niet in wat we tekenen of creëren, maar in hoe we onszelf toestaan te denken en te dromen.

Mogelijkheden versus Onmogelijkheden

Dit verhaal illustreert de tegenstelling tussen het denken in mogelijkheden en het denken in onmogelijkheden. Waar de juf, door de lens van volwassen 'realisme', opmerkt dat niemand weet hoe GOD eruitziet, ziet het meisje geen belemmering in haar creativiteit. Haar antwoord, "Maar nu wel", is een krachtige herinnering dat wat we ons kunnen voorstellen, we ook kunnen creëren.

De Keuze in Perspectief

De interactie tussen de juf en het meisje leert ons een waardevolle les over perspectief. Het benadrukt dat ons vermogen om te innoveren en te creëren direct verbonden is met hoe we kiezen om de wereld te zien. Willen we vasthouden aan de redenen waarom iets niet kan, of zoeken we naar manieren waarop het wel kan?

Het Belang van het Loslaten

Het vermogen om voorbij de grenzen van het 'bekende' te kijken en het onbekende te omarmen, is wat ware creativiteit voeding geeft. Dit vereist het loslaten van onze vooropgestelde noties en openstaan voor het idee dat er meerdere manieren zijn om een situatie, een probleem of een concept te benaderen.

Hoe kun jij vandaag de wereld bekijken door de lens van mogelijkheden? 

Ben je bereid om je voorstellingsvermogen de vrije loop te laten en je eigen 'GOD' te tekenen?

Laten we ons laten inspireren door de onbevangenheid en het perspectief van het meisje. Door onze open te stellen en verder te kijken dan wat traditioneel als 'mogelijk' wordt beschouwd.

Groet,

Gerrit

Categorieën